Keanggotaan

No.                                                 Nama Jabatan
1 nasdem-50-x-50 Ir. Zeth Sandy, MM Ketua
2 logo-golkar-50-x-49 Nehemia Wospakrik, SE, MM Wakil Ketua
3 gerindra-50-x-35 Godlief  J.W Kawer, S. Hut Wakil Ketua
4 logo-pkb-49-x-50 Udhin Faisal Anggota
5 partai-pdi-p-50-x-50 Jan Dantje Kbarek , SE, MM Anggota
6 gerindra-50-x-35 Octavianus Yarangga Anggota
7 logo_partai_demokrat-50-x-38 Dorkas J. Wambrauw, S. IP Anggota
8 pan-36-x-50 Ir. Johan Anthon Kho Anggota
9 logo-partai-ppp-49-x-50 Anwar Akbar, SE Anggota
10 nasdem-50-x-50 Ir. Aris Tiranda Dea Anggota
11 partai-pdi-p-50-x-50 Yohanes Renyaan, SE Anggota
12 logo-golkar-50-x-49 Johanes K. Palangan, S.Th Anggota
13 pan-36-x-50 Anita Rajagukguk Anggota
14 logo-partai-ppp-49-x-50 Ir. Akmal Bahri Anggota
15 partai-hanura-50-x-32 Muliana Andi Rifai, SH Anggota
16 nasdem-50-x-50 Yosmina Y. Bukorsyom, S.AN, M.Si Anggota
17 logo-golkar-50-x-49 Drs. Izaak Kapisa Anggota
18 gerindra-50-x-35 Kornelis Sesa, S.Sos, MM Anggota
19 pbb-50-x-50 Ottow Mandowen Anggota
20 nasdem-50-x-50 Adrianus Mambobo, S.Pd, MM Anggota
21 logo_partai_demokrat-50-x-38 Benyamin Maran, S.Th Anggota
22 logo-partai-ppp-49-x-50 Alian Piet Wakum, S.Pd.K Anggota
23 partai-hanura-50-x-32 Penehas Wader, SH Anggota
24 pbb-50-x-50 Adolof A. K. Baransano Anggota